Често срещани проблеми


  1. Дистанционното не работи

Дистанционното не работи

  • Подменете батериите с нови
  • Проверете дали дистанционното излъчва
        - Насочете дистанционното срещу камера на мобилен телефон или PC уеб-камера и натиснете бутон. Ако то излъчва, на дисплея на телефона или PC-то ще видите премигването на светодиода на дистанционното.
  • В случай, че дистанционното не излъчва - обърнете се към нас за помощ